Pts

1 2 3 4 5
Maksym Tytskyi 3 7 11 8 0
Oleksandr H Kovalchuk 11 11 3 11 0

事件

 • Game 1 Race to 3 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 1 Race to 5 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 1 Race to 7 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 1 Race to 9 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 1 - Oleksandr H Kovalchuk won 3-11
 • Game 2 Race to 3 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 2 Race to 5 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 2 Race to 7 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 2 Race to 9 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 2 - Oleksandr H Kovalchuk won 7-11
 • Game 3 Race to 3 - Maksym Tytskyi
 • Game 3 Race to 5 - Maksym Tytskyi
 • Game 3 Race to 7 - Maksym Tytskyi
 • Game 3 Race to 9 - Maksym Tytskyi
 • Game 3 - Maksym Tytskyi won 11-3
 • Game 4 Race to 3 - Maksym Tytskyi
 • Game 4 Race to 5 - Maksym Tytskyi
 • Game 4 Race to 7 - Maksym Tytskyi
 • Game 4 Race to 9 - Oleksandr H Kovalchuk
 • Game 4 - Oleksandr H Kovalchuk won 8-11