Bohuslav Kaloc

Leagues Played
捷克職業聯賽 52

結果

捷克職業聯賽 06/29 13:10 - Tomas Stempak v Bohuslav Kaloc W 1-3
捷克職業聯賽 06/29 12:30 - Krystof Lotrek v Bohuslav Kaloc L 3-2
捷克職業聯賽 06/29 11:30 - Bohuslav Kaloc v 米哈爾·瓦夫雷卡 L 0-3
捷克職業聯賽 06/29 10:30 - Tomas Stempak v Bohuslav Kaloc W 1-3
捷克職業聯賽 06/27 12:57 - Jiri Stach v Bohuslav Kaloc L 3-1
捷克職業聯賽 06/27 12:30 - Dusan Stusek v Bohuslav Kaloc L 3-0
捷克職業聯賽 06/27 11:30 - Bohuslav Kaloc v Jiri Stach L 1-3
捷克職業聯賽 06/27 10:30 - Radomir Vavrecka v Bohuslav Kaloc L 3-1
捷克職業聯賽 06/23 13:30 - Bohuslav Kaloc v Vasil Stempak L 2-3
捷克職業聯賽 06/23 12:00 - Bohuslav Kaloc v Ivo Palmi W 3-1
捷克職業聯賽 06/23 11:30 - Lukas Hruby v Bohuslav Kaloc W 2-3
捷克職業聯賽 06/23 10:00 - Bohuslav Kaloc v Vasil Stempak W 3-1